ОСНОВНИЙ ФАЛЬСИФІКАТОР ІСТОРІЇ- ПЕТРО І


Головний фальсифікатор, злодій руської  історії Петро-І

Створюючи свою українську державу, українці повинні переглянути і уточнити свою історію, грунтуючись на правді, достовірних фактах і історичних подіях. Перебуваючи протягом століть під владою завойовників, українці фактично були позбавлені можливості впливу на формування національної свідомості та розвиток історії, в результаті чого історія України написана переважно на догоду цим завойовникам. Особливо не з’ясованим є питання про претензії і домаганнях Московії, а надалі Росії, на історичну спадщину Київської Русі.
У романі-дослідженні В. Бєлінського (Країна Моксель або Московія / / Київ: Видавництво ім. Олени Теліги, 2008, 2009, в трьох книгах) повідомляються факти, взяті з історичних джерел (переважно російських), що свідчать про докорінну спотворення історії Російської імперії , направленому на створення історичної міфології про те, що Московія і Київська Русь мають спільні історичні корені, Московія має «спадкові права» на Русь.
Звичайне шахрайство московитів, що привласнили собі минуле Великого Київського князівства і його народу, нанесло страшний удар по українському етносу. Тепер завдання полягає в тому, щоб на основі правдивих фактів, розкрити брехливість і аморальність московської міфології.
Розглянемо основні питання цієї проблеми.
Московські, а пізніше російські царі розуміли, що без великого минулого неможливо створити велику націю, велику імперію. Для цього потрібно було прикрасити своє історичне минуле і навіть привласнити чуже. Тому московськими царями, починаючи з Івана IV (Грозного) (1533-1584), було поставлено завдання присвоїти історію Київської Русі, її славне минуле і створити офіційну міфологію Російської імперії.

На це можна було б не звертати уваги, якби ця міфологія не зачіпала корінних інтересів України, не була спрямована на повне знищення України – її історії, мови, культури. Час показав, що російські імпер-шовіністи робили і роблять все можливе для реалізації цього завдання.
Протягом століть, особливо з початком XVI ст. в голови людей втовкмачували і вселяють, що Російська держава і російський народ беруть початок від великого князівства Київського; що Київська Русь – колиска трьох братніх народів – російського, українського та білоруського; що росіяни за законом «старшебратства» мають право на спадщину Київської Русі. Цієї жалюгідної брехнею дотепер користується російська історіографія і державні діячі Росії, а також «п’ята колона» в Україні, в яку входять комуністи, регіонали або колишні регіонали у Верховній Раді.
Відомо що:
– Під час існування держави Київської Русі про Московську державу не було жодної згадки. Відомо, що Московське князівство, як улус Золотої Орди, засноване ханом Менгу-Тимуром тільки в 1277 році. До цього часу Київська Русь уже існувала більше 300 років;
– Немає жодних фактів про зв’язок Київської Русі з фінським етносом землі «Моксель» і пізніше Московським князівством з князівствами земель Київської Русі до XVI ст. У той час, як в 988 році відбулося хрещення держави Київської Русі, фінські племена землі «Моксель» перебували в напівдикому стані.

Як можна говорити про якогось «старшого брата», коли цей «старший брат» з’явився на світ кілька століть пізніше русичів-українців. Він не має жодного морального права називати себе «старшим братом», диктувати людству правила існування, насаджувати свою культуру, мову, світосприймання.
Відомо, що до кінця XV ст. не існувало російської держави, не було старшого брата «великоросійського» і російського народу, а була Суздальська земля – ​​земля Моксель, а пізніше Московське князівство, що входило до складу Золотої Орди – держави Чингизидов. З кінця XIII до початку XVIII ст. народ цієї землі називали московитами. Московські історики замовчують питання про своє національне походження.

Московити, великороси – хто вони?
Московити. У IX-XII ст. великий край від Тули, Рязані і нинішньої Московської області, меря, весь, мокша, чудь, мордва, марі та інші – все це народ «моксель». Ці племена стали згодом основою народу, що прозвав себе «великороси».
У 1137 року на ці землі прийшов молодший син київського князя Мономаха – Юрій Долгорукий, який залишився без княжого столу в Київському князівстві. Юрій Долгорукий почав князювання Рюриковичів на землях «Моксель», очоливши Суздальське князівство. У нього від жінки місцевого племені народився син Андрій, якого назвали «Боголюбським». Народжений і вихований у лісовій глушині в середовищі напівдиких фінських племен, князь Андрій порвав усі зв’язки з батьківською дружиною і зі старими київськими звичаями.
Юрій Долгорукий і Андрій Боголюбський
У 1169 р Андрій Боголюбський захопив і зруйнував Київ: прийшов як варвар, що не відчував ніякої спорідненості зі слов’янською святинею – Києвом.
За короткий час (50-80 років) в кожне фінське поселення був посаджений князь з Рюриковичів, уродженець від матері-мерянкі, муромчанкі, мокшанкі … Так з’явилися на землі «Моксель» князівства: Володимирське, Рязанське, Тверське та інші.
У цей час на землі «Моксель» починають проникати окремі місіонери з розповсюдження християнства. Про масовий «перетікання» слов’ян з Наддніпрянщини на землю «Моксель», як це стверджують московські історики, не може йти ніякої мови. Для чого слов’янам з родючих земель Придніпров’я іти через непрохідні хащі і болота тисячі кілометрів в невідому полудикую глушину?
На базі християнства на землі «Моксель» починає формуватися мова, яка з часом стала російською.
До XII в. на землях «Моксель» проживали тільки фінські племена. Це підтверджують археологічні розкопки А. С. Уварова («Меряне і їх побут по курганних розкопкам», 1872 – 215 с.). У +7729 розкопаних курганах не виявлено жодного слов’янського поховання.
Антропологічні дослідження А. П. Богданова і Ф. К. Вовка, що проводили вивчення людських черепів, підтверджують відмінні особливості фінського і слов’янського етносів.
У 1237 р на Суздальську землю прийшли татаро-монголи. Всі, хто схиляв голову, цілував чобіт хана і приймав його підданство, залишалися живими і неушкодженими, хто не хотів скоритися – знищувалися. Володимирські князі Юрій і Ярослав Всеволодович скорилися ханові Батию. Таким чином, земля «Моксель» увійшла до складу Золотої Орди імперії Чингізидів і її військова сила влилася у військові сили імперії.
Всеволодович
Очолював військову дружину землі «Моксель» у складі війська хана Батия володимирський князь Юрій Всеволодович. Факт формування в 1238 військової дружини з фінських племен, які використовувалися Батиєм у завойовницьких походах на Європу в 1240-1242 рр, є прямим доказом встановлення влади хана в Ростово-Суздальській землі.
На період воєнного походу Юрія Всеволодовича на Володимирське князівство був посаджений молодший брат Юрія – Ярослав Всеволодович, який віддав хану Батию свого восьмирічного сина Олександра Ярославовича в аманати (тобто заручники). Пробувши в Орді у Батия з 1238 до 1252 Олександр, названий і прославлений російськими істориками як Невський, засвоїв весь лад і звичаї Золотої Орди став Андом (кревним братом) сина Батия Сартака, одружився на дочці хана Батия і згодом став вірним слугою Золотої Орди , очоливши володимирсько князівство (1252-1263). Він не брав участі ні в одній серйозній битві, всі перемоги Олександра Невського – жалюгідна брехня. Князь Олександр просто не міг брати участь у зіткненнях на Неві в 1240 р і на Чудському озері в 1242 р будучи ще дитиною.
Олександр Невський
Слід зазначити, що управлінська влада Ростово-суздальських князів була мінімальною. Ханом Батиєм для керівництва князівством (улусом) призначався намісник – великий баскак, ​​а на місцях – питомі баскаки. Це були повновладні правителі Золотої Орди, які керувалися законами Ясси Чингизидов.
Брехнею російських істориків є й те, що суздальські, а пізніше і московські князі були незалежні від Золотої Орди. Першим правителем князівства (улусу) в ханській грамоті названий баскак або даруга, а князі вважалися на другому, а то і на третьому місці.
Брехнею є і те, що Москва заснована Юрієм Долгоруким в 1147. Це міф, який не має доказового підтвердження. Москва як поселення була заснована 1272. У цьому році була проведена третя перепис населення Золотої Орди. При першому перепису (1237-1238 pp.) І другий (1254-1259 pp.) Поселення – Москва не згадується.
Московія як князівство виникло в 1277 р наказом татаро-монгольського хана Менгу-Тимура і було звичайним улусом Золотої Орди. Першим Московським князем став Данило (1277-1303) (молодший син Олександра т.зв. «Невського»). Від нього бере початок династія московських князів Рюриковичів. У 1319 хан Узбек (про це йдеться у вищеназваному романі-дослідженні В. Бєлінського) призначив свого брата Кулхана питомою московським князем, а з 1328 – Великим Московським князем. У російській історичній літературі названий, як «Калита», Хан Узбек, прийнявши іслам, знищив майже всіх князів Рюриковичів. У 1319-1328 pp. пройшла зміна династії Рюриковичів на династію Чингизидов в Московському улусі Золотої Орди. А 1598 в Московії перервалася династія роду Чингісхана, яка почалася від князя Івана Калити (Кулхана). Тобто близько 270 років Москвою правили чисті Чингізиди.
Іван Калита
Нова династія Романових (Кобиліна) в 1613 зобов’язалася свято зберігати давні традиції і принесла клятву на вірність старій династії Чингізидів.
Московська православна церква в 1613 р стала стабілізуючою силою, яка забезпечувала зберігання татаро-монгольської державності в Московії.
З наведених даних видно, що Московія є прямою спадкоємицею Золотої Орди держави Чингизидов, тобто, насправді татаро-монголи були «хрещеними батьками» московської державності. Московське князівство (а з 1547 р царство) не мало жодних зв’язків в XVI ст. з князівствами земель Київської Русі.
Благовірний князь Олександр Невський благає хана Батия пощадити землю Руську. Розфарбована гравюра XIX ст.
Великороси. Плем’я великоросів або російський народ, як він сьогодні називається, з’явилося близько XV-XVII ст. серед фінських племен: мурома, мері, весі та ін .. Тоді з’являється його історія. Немає історії великоросів на землі Київській! Історія великоросів починається з «Залещанськой землі», з Московії, які ніколи не були Руссю. Татаро-монголи, що прийшли на ці землі, внесли значний внесок у формування «великоросів». На психологію великоросійську наклали відбиток запозичення татаро-монгольського інстинкту завойовника, деспота, у якого основна мета – світове панування.
Так в XVI ст. сформувався тип людини-завойовника, страшного у своєму неуцтві, люті й жорстокості. Цим людям не потрібна європейська культура і писемність, їм чужі такі категорії як мораль, чесність, сором, правдивість, людська гідність, історична пам’ять і т.п .. Значна частина татаро-монголів у XIII-XVI ст. влилася до складу великоросів, з них починають свій родовід понад 25% російського “дворянства”. Ось деякі прізвища татар, які принесли славу імперії: Аракчеев, Бунін, Грибоєдов, Державін, Достоєвський, Купрін, Плеханов, Салтиков-Щедрін, Тургенєв, Шереметьєв, Чаадаєв та багато інших.
Щоб привласнити історію Київської Русі і увічнити цю крадіжку, великоросам треба було придушити український народ, загнати його в рабство, позбавити власного імені, заморити голодом і т.д.
Українців, які проявилися як нація в XI-XII ст., А можливо, і раніше, оголосили «малоросами» і стали підносити цю версію всьому світу. За найменший відступ від цієї версії людей страчували, знищували, засилали в ГУЛАГ. Радянський період був особливо жорстоким. За той час Україна втратила більше 25 мільйонів своїх синів і дочок, які загинули у війнах за інтереси Росії, під час колективізації, в посиланнях і катівнях.
Так «старший брат», «великорос» змушував жити «молодшого брата», «малоросів» в жорстоких «обіймах любові».
СТВОРЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ МІФОЛОГІЇ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
Ще за часів князювання Василя III (1505-1533) в Московії зародилася ідея величі, яку висловив представник Московського православ’я монах Філофей: «Два Рими впали, а третій стоїть, а четвертому не бути». З тих пір у росіян зароджується думка всемогутності і «богообраності», що «Москва – третій і останній Рим». Ці думки поширювалися і затверджувалися в Московії. Скільки крові було пролито московськими князями, а пізніше – царями заради цієї ідеї-маячні.

За царювання Івана IV (Грозного) домагання Московії на спадщину не тільки Київської Русі, а і Візантійської імперії посилюються. Так, за переказами, шапка Мономаха, нібито подарована київському князю Володимиру Мономаху його дідом – базилевсом Костянтином IX, вважалася символом передачі влади Візантією Київській Русі. Враховуючи те, що першим Суздальським князем був шостий син Володимира Мономаха Юрій Долгорукий, то наявність в Московії цієї шапки є «доказом» спадкових прав московських правителів не тільки на Київський великокняжий престол, а і на спадщину колишньої Візантійської імперії. Далі був складено помилкове заповіт Володимира Мономаха про передачу «спадкоємних прав» синові Мономаха Юрію Долгорукому, підкорювачеві так званої «Залещанськой» землі. Все це було вигадкою. Насправді, шапка Мономаха була золотою Бухарською тюбетейкою, яку Хан Узбек подарував Івану Калиті (1319-1340), який пристосував цю тюбетейку для свого звеличення. (Логвин Ю. «Кобила, Калита і тюбетейка« Мономаха »/ / Час. – Київ, 1997, 27 березня).

Так звана Шапка Мономаха
Іван IV (Грозний) уперше в 1547 р вінчався в церкві з титулом Московського царя, як «наслідувач» грецьких і римських імператорів. З 37 підписів, які скріпили грамоту, прислану з Константинополя в Москву, 35 виявилися підробленими. Так Іван Грозний став «спадкоємцем візантійських імператорів». Так узаконилась брехня.
Іван Грозний
Масовану державну фальсифікацію історії свого народу почав Петро I. Він вперше в 1701 р видав указ про вилучення у підкорених народів всіх письмових національних пам’яток: літописів, хронографів, хронік, давніх історичних записів, церковних документів, архівів і т.д .. Особливо це стосувалося України-Русі.
У 1716 р Петро I «знімає копію» з так званою Кенігсберзького літопису, де було показано «об’єднання» давнього літописання Київського і Московського князівств і обгрунтовувалося єдність слов’янських і фінських земель. Однак доступ до «копії» -фальшівки, як і до самого оригіналу, був закритий.
Фальсифікатор Петро
Ця Петрова фальсифікація стала основою для подальших фальсифікацій – написання т. Н. «Загальноруський літописнихсклепінь», в яких обгрунтовувалося право Московії на спадковість Київської Русі. На основі цих фальсифікацій 22 жовтня 1721 Московія оголосила себе Російською імперією, а московитів – росіянами. Так була вкрадена у законних спадкоємців Київської Русі – українців історична назва Русь.
Петро завіз з Європи велику кількість спеціалістів, у тому числі і професіоналів-істориків, яких залучив до написання і фальсифікації історії Російської держави.
Для цього кожен іноземець, поступив на державну службу, давав присягу про нерозголошення державної таємниці і зобов’язувався ніколи не покидати Московську державу. Виникає питання, які можуть бути державні таємниці при «обробці російської історії» давніх часів? У будь-якій цивілізованій європейській країні після 30-50 років розсекречуються всі архіви. Російська імперія дуже боїться правди про своє минуле. Смертельно боїться!
Після Петра I, який перетворив Московію на Російську державу, еліта Московії почала замислюватися про необхідність створення цілісної історії власної держави. За цю справу ретельно взялася імператриця Катерина II (1762-1796), що не припускала думки про те, що в царському роду вона може бути серед рядової татаро-монгольської знаті. Катерина II, європейськи освічена людина, ознайомившись з архівними першоджерелами, звернула увагу, що вся історія держави тримається на словесній билинної міфології і не має доказової бази.
Катерина II продовжила фальсифікацію

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s