Предприниматель и пенсия


  • Итоги интернет-конференции на тему: «Порядок назначения пенсии предпринимателям»

Пенсионная реформа затронула все слои общества: и наемных работников, и предпринимателей, в том числе и тех, которые уже сейчас являются пенсионерами, но вынуждены продолжать трудиться, потому что на пенсию не проживешь. На вопросы о том, как назначается пенсия предпринимателям, какими документами необходимо предпринимателю подтверждать стаж и размер дохода для начисления пенсии, в каком порядке проводится перерасчет пенсии предпринимателям-пенсионерам отвечают: заместители начальника главного управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области Наталия Ивановна Корнийчук и Дыбченко Елена Николаевна.

Приводим поступившие в редакцию ответы на вопросы участников конференции.

Предприниматель на едином налоге, 2 группа. Перешел на пенсию в 51 год (работал на шахте). Не пойму, почему я обязан платить единый социальный взнос? Пенсия есть пенсия, льготные пенсии зря не начисляют.

(Сергей)

Відповідно до Закону України від 07.07.2011 р. № 3609-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» із серпня 2011 року від сплати єдиного внеску за себе звільняються фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, якщо вониє пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їхньої добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Згідно із Законом України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058) пенсіонер – це особа, яка відповідно до цього Закону отримує пенсію, довічну пенсію, або члени її сім’ї, які отримують пенсію в разі смерті цієї особи у випадках, передбачених цим Законом.

Законом № 1058 передбачено такі види пенсійних виплат, як пенсія за віком, пенсія у зв’язку з втратою годувальника та пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства).

Умови призначення пенсії за віком визначено статтею 26 Закону № 1058.

Таким чином, фізичні особи – підприємці, які отримують пенсію за віком, призначену на пільгових умовах зі зниженням пенсійного віку відповідно до інших законів, право на добровільну сплату єдиного внеску мають після досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону.

До досягнення пенсійного віку відповідно до статті 26 Закону № 1058 фізичні особи – підприємці зобов’язані сплачувати єдиний внесок на загальних підставах, іншого чинним законодавством не передбачено.

8 февраля предпринимателю-единщику исполнилось 60 лет. Пенсия на стадии оформления. Должен он уплатить единый взнос за февраль полностью или только за 8 дней февраля?

(Андрей, г. Днепропетровск)

Відповідно до Закону України від 07.07.2011 р. № 3609-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» із серпня 2011 року від сплати єдиного внеску за себе звільняються фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, якщо вониє пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їхньої добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Право добровільно сплачувати єдиний внесок надається платнику з наступного місяця після досягнення пенсійного віку, тобто за лютий потрібно розрахуватися з Пенсійним фондом в повному обсязі.

Також повідомляємо, що облік страхового стажу здійснюється відповідно до фактично сплачених сум внесків.

Предприниматель – плательщик единого налога 3-й группы является инвалидом третьей группы. Уплачивал единый взнос в 2011–2012 гг. по ставке 34,7%. В 2013 году заключил договор на добровольное участие в Фонде социального страхования по временной нетрудоспособности и уплачивал единый взнос по ставке 36,6%. В Пенсионном фонде по месту регистрации говорят, что он имеет право не уплачивать взнос. Если предприниматель сейчас перестанет платить взносы, а через три или четыре года ему не продлят инвалидность, включат ли в стаж годы, когда он имел инвалидность, но не уплачивал единый взнос.

(Максим, г. Донецк)

Після запровадження пенсійної реформи з 01.01.2004 р. замість «трудового стажу» запроваджено термін «страховий стаж».

Відповідно до статті 24 Закону України 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи зі шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах.

Зарахування до страхового стажу часу перебування на інвалідності внаслідок загального захворювання чинним законодавством не передбачено.

Я частный предприниматель с 2000 года. Могу ли я уйти на пенсию в 55 лет? Общий трудовой стаж 35 лет?

(Ольга)

Вийти на пенсію в 55 років ви маєте право. Але треба враховувати таке.

Законом України від 08.07.2011 р. № 3668-VІ «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», який набрав чинності з 1 жовтня 2011 року, внесено зміни до Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058).

Статтею 26 зазначеного Закону передбачено, що особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше ніж 15 років.

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цієї статті, право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

55 років – які народилися до 30 вересня 1956 року включно;

55 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

56 років – які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

56 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

57 років – які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;

57 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

58 років – які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

58 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

59 років – які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;

59 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;

60 років – які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.

Жінкам, які народилися у період по 31 грудня 1961 року, після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до статті 27 Закону № 1058, в розмірі 2,5 відсотка за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку.

У період до 1 січня 2015 року збережено вік виходу на пенсію жінок після досягнення 55 років. Таке право матимуть лише ті жінки, які звільнилися з роботи та мають страховий стаж не менш як 30 років. У цьому випадку розмір їхньої пенсії, обчисленої відповідно до ст. 27 та з урахуванням ст. 28 Закону № 1058, зменшується на 05% за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію,

Зменшення розміру пенсії за віком застосовується протягом усього періоду отримання пенсії незалежно від її виду.

У разі коли жінка, якій достроково призначено пенсію, до досягнення віку, передбаченого статтею 26 Закону № 1058, працевлаштувалася, виплата дострокової пенсії на час роботи припиняється. У цьому випадку після досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, відсоток, на який зменшено розмір пенсії, переглядається з урахуванням кількості повних місяців страхового стажу, набутого за період роботи після дострокового виходу на пенсію.

Відсоток, на який було зменшено розмір пенсії, також може бути переглянуто з урахуванням відповідної кількості повних місяців страхового стажу, якщо особа після досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, продовжує працювати і відмовилася від отримання пенсії (п. 7Прикінцевих положень Закону 1058).

Каким документом предпринимателю необходимо подтверждать стаж, ведь в трудовой книжке у него записи о периоде работы предпринимателем не будет.

(Мария, г. Киев)

Все залежить від того, який період треба підтверджувати.

Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності, крім осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування, з 01.07.2000 р. згідно з підпунктом «б» пункту 7 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846, підтверджується даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004 р. підтверджується спеціальним торговим патентом, або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків.

З 01.01.2004 р. – даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку згідно зі страховим стажем.

Відповідно до статті 24 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV»Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набуття чинності цим Законом.

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

У разі якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків за формулою:

ТП = Св: В, де:

– ТП – тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається в місяцях;

– Св – сума фактично сплачених страхових внесків за відповідний місяць;

– В – мінімальний страховий внесок за відповідний місяць.

Добрый день. Я являюсь предпринимателем с 1998 года. В августе мне исполняется 56 лет. Какие документы мне необходимо представить для назначения пенсии по возрасту? Включается ли в стаж период работы предпринимателем?

(Оксана, г. Кривой Рог)

Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058), заява про призначення пенсії громадянам, які не працюють, подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, безпосередньо до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації), або законним представником відповідно до законодавства за місцем проживання (реєстрації) заявника.

Для призначення пенсії за віком треба подати такі документи:

1. Заяву встановленої форми

2. Паспорт (оригінал та ксерокопія)

3. Ідентифікаційний код (оригінал та ксерокопію)

4. Трудову книжку (оригінал та ксерокопію)

5. Довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 року незалежно від перерв за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами (за бажанням)

6. Диплом та інші документи, що підтверджують періоди навчання за спеціальністю (за потреби)

7. Дві фотокартки розміром 4х6

Відповідно до пп. «б» п. 7 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1, період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004 р. підтверджується спеціальним торговим патентом, або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків, а з 01.01.2004 р. – даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

Информация будет обновляться по мере поступления ответов из Пенсионного фонда.

Правда ли, что при оформлении пенсии трудовой стаж за года, когда мы платили по 5 грн. в месяц (я бывший плательщик фиксированного налога на рынке), т. е. до пенсионной реформы месяц работы приравнивают к одному (!) дню стажа? То есть за год – 12 дней? Или я путаю понятия? Может, стаж год за год? А размер ЕСВ просто минимальный? Хотя я не понимаю, почему понятие “трудовой стаж” заменили на “размер (даже не период оплаты) ЕСВ”. Никто ведь на печи не лежал.

(Юрий, г. Харьков)

На чье имя необходимо написать заявление, чтобы меня вычеркнули из списков ваших будущих пенсионеров. Ваши поборы не платил и платить не собираюсь. Хочу закончить трудовую деятельность, когда пожелаю, и хочу жить на то, что заработал, а не на ваши позорные подачки.

(Михаил, г. Днепропетровск)

Я предприниматель. Трудовой стаж у меня 40 лет. С 01.01.2017 г. года ухожу на пенсию. Хотелось бы получать хорошую пенсию. Вопрос: если я буду уплачивать ЕСВ min, т. е. 398,01 грн., тогда пенсия будет начислена… Если я буду уплачивать ЕСВ 3 383,08, т. е. половину ЕСВ, тогда пенсия будет начислена… И если я буду уплачивать 6 766,15 грн., тогда пенсия будет начислена… Все цифры показать на сегодня. Я знаю, что ЕСВ будет повышаться и в 2016 году он будет значительно выше. Но по вашим расчетам можно будущее проинтерполировать. Не совсем точно, но можно будет узнать, чего ожидать в будущем.

(Валентин, г. Ичня)

Я стала предпринимателем-единщиком 3 гр., 5% и продолжаю работать преподавателем в университете со средней з/п 4 000 в месяц. Пенсионные взносы плачу и там и там как предприниматель по минимальной з/п. Слышала, что с принятием новых изменений моя заработная плата в университете Пенсионным фондом не учитывается. И я могу потерять педстаж и достаточно хорошую пенсию из-за того, что зарегистрировалась предпринимателем и плачу еще больше взносов в Ваш фонд. Так ли это?

(Елена, г. Луганск)

Здравствуйте! Я предприниматель с 1998 года. В пенсионном зарегистрирована тоже с 1998 г. Работаю на едином налоге, 2 группа. Общий трудовой стаж (непрерывный с 1975 г.) – 38 лет. В августе этого года исполняется 55 лет. Хочу оформить пенсию. Вопросы:

1. На какую пенсию я могу рассчитывать как предприниматель?
2. Могу ли я в дальнейшем после оформления пенсии продолжать заниматься предпринимательством и получать пенсию и как в этом случае с уплатой ЕСВ?
3. Нужно ли брать справку по зарплате с места предыдущей работы до 1998 года.

4. Какие документы надо собрать для оформления пенсии предпринимателю.

(Людмила, г. Киев)

Я являюсь пенсионером по возрасту и частным предпринимателем – плательщиком единого налога. В 2013 г. размер моей пенсии был существенно снижен. В Пенсионном фонде мне объяснили, что снизили пенсию, так как я являюсь предпринимателем – плательщиком единого налога, поэтому некоторые доплаты, которые были ранее, сняли. Причем это не только у меня. Я знаю человека, который сейчас закрывается как частный предприниматель в связи с тем, что уменьшили размер пенсии и быть пенсионером, а также плательщиком единого налога ему просто стало невыгодно. Скажите, пожалуйста, действуют ли какие-либо ограничения для частных предпринимателей – плательщиков единого налога, влияющие на размер пенсии в сторону ее уменьшения? Если я перестану быть частным предпринимателем, она снова будет прежней?

(Александр, г. Днепродзержинск)

Добрый день. Меня зовут Светлана. Мне 52 года. Я вышла на пенсию в 50 лет. Основание – моему ребенку поставлен диагноз “инвалид детства” до исполнения 6 лет. Сейчас диагноз этот действителен. Стаж у меня 27 лет. В пенсионном удостоверении записано – “пенсія за віком довічна”. В настоящее время я зарегистрирована частным предпринимателем на едином налоге в третьей группе. В Пенсионном фонде моего района вначале мне сказали, что единый взнос мне платить не обязательно. По истечении 6 месяцев меня пригласили в Пенсионный фонд и сообщили, что я должна уплатить единый взнос за эти 6 месяцев. Правильно ли это?

(Светлана, г. Киев)

Добрый день! Я гражданка России, пенсию по возрасту получаю в России. В Украине имею “Тимчасову посвідку на постійне проживання”, с марта зарегистрировала ЧП и буду работать на едином налоге. Скажите, пожалуйста, должна ли я платить ежемесячно единый социальный взнос 34,7% с минимальной заработной платы. Спасибо.

(Татьяна, г. Смела, Черкасская обл.)

В чем логика необходимости уплаты соцвзноса в ПФ ФОПами-единоналожниками, которые состоят при этом в штате предприятий и там за них уже уплачивается этот самый взнос? Разве это не двойное обложение?

(Ростислав Лукач, г. Одесса)

Предприниматель работает на упрощенной системе налогообложения, группа 2. Возраст 59 лет. Пенсионер по возрасту, список № 1. Платит ежемесячно единый социальный взнос 34,7% с минимальной заработной платы.
Обязан ли он платить единый социальный взнос в настоящее время?
Может ли предприниматель прекратить уплату е.с.в. по достижении 60 лет?

(Анна, г. Павлоград)

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, каким документом вообще регламентируется начисление пенсии предпринимателю и каким документом это подтверждать (учитывая то, что запись в трудовой сам себе не сделаешь).

И второе – кто может уточнить, как примерно рассчитать размер пенсии предпринимателя.
Спасибо

(Александр, г. Донецк)

Здравствуйте. Я являюсь предпринимателем. Плачу взносы. Скажите, пожалуйста, могу ли я официально отказаться от пенсии и не платить взносы, эти кошмарные поборы? Я сама себя обеспечиваю работой, государство мне ничем не помогает, а наоборот, как предпринимателю ставит палки в колеса. Посмотрите, сколько неоформленных людей занимается торговлей, и ими никто не занимается из проверяющих, а прессуют нас, официально оформленных, 5%. Или Вы не видите, или не знаете, что такое творится в стране?

НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ НАВЕСТИ ПОРЯДОК? ПОЧЕМУ Я ДОЛЖНА ЗАРАБАТЫВАТЬ И СЕБЕ, И ЕЩЕ ЗА КОГО-ТО ПЛАТИТЬ ГОСУДАРСТВУ
ОТВЕТЬТЕ….

(Наталья, г. Конотоп)

Нужно ли обязательно подавать справку за пять лет о заработной плате и могу ли я рассчитывать на минимальную пенсию, если страховой стаж у меня 30лет, а нужно 35 лет?

(Владимир)

Я предприниматель с 1993года. В Пенсионном фонде зарегистрирован тоже с 1993 года. Как мне будет засчитан стаж с 1993–1999 гг., общая система налогообложения. С 2000–2003 гг. – единый налог. Спасибо.

(Ирина)

Добрый день! Я предприниматель-единщик 3-й группы. Возраст 52 года. Какие взносы в ПФ мне надо делать ежемесячно, чтобы при выходе на пенсию в 60 лет получать пенсию 5 000 грн.

(Олег Валентинович, г. Донецк)

Добрый день. Являюсь предпринимателем с 2009 г., с 2006 г. состою на учете в ПФ по инвалидности и получаю пенсию. Единый соцвзнос перестал платить в августе 2011 г. в связи с постановлением. Имеет ли право Пенсионный фонд прекратить выплачивать пенсию по инвалидности, аргументируя это тем, что я являюсь предпринимателем?

(Сергей, г. Донецк)

Мой возраст 55 лет. Частным предпринимателем зарегистрирована с 16 декабря 2010 года. С 1982 г по 1992 г. работала в Белоруссии. С 1992 по 2010 г. живу и работаю Евпатории. Какие года работы можно будет брать для начисления пенсии? И выгодно ли перед наступлением пенсионного возраста оставаться ЧПэшником на едином налоге, 2 группа, если в Пенсионный фонд отчисляется 34,7% ЕСВ за себя.

(Наталья, г. Евпатория, АР Крым)

Здравствуйте, объясните, пожалуйста, почему при начислении трудового стажа частному предпринимателю не входят в трудовой стаж года с 2000 по 2004 год? Ведь перечисления в Пенсионный фонд были, есть отчеты по персонификации. Получается, что четыре года просто вычеркивается из трудового стажа частного предпринимателя!!!

(Наталья, г. Днепропетровск)

Добрый день. С апреля 2007 года по сегодняшний день я работаю в ИТ-компании, оформлена как ЧП на едином налоге (5%), 3-тья группа. До марта 2007 года работала в штате укр. компании, имела трудовую книгу. Все годы исправно платила мин. взносы в Пенсионный, сейчас плачу ЕСВ 34,7% от мин. зп. Вопросы:

1. Нужно ли и как вносить записи о стаже работы ЧП в трудовую книгу для начисления пенсии в будущем?

2. Какими документами необходимо подтверждать стаж и размер дохода для начисления пенсии?

3. В каком порядке и в каком размере будет получена пенсия при оплате минимальных взносов в пенсионный?

4. В каких случаях пенсия не будет начислена предпринимателю? Что нужно обязательно делать, чтобы получить в будущем пенсию?

Эти вопросы очень актуальны для всех ЧП, которые работают в ИТ сфере. Буду очень благодарна Вам за детальные ответы по каждому вопросу.

(Надежда Коссинская HR Specialist, г. Киев)

Здравствуйте. Единщик 3-й группы, уплачиваю единый взнос по ставке 34,7%. На что могу рассчитывать при наступлении пенсионного возраста? Другого, кроме предпринимательского, стажа нет.

(Елена, г. Мариуполь)

Добрый день. Я являюсь пенсионером-инвалидом и предпринимателем на общей системе налогообложения. Уплачиваю единый взнос в пределах максимальной величины дохода. Имею ли я право на перерасчет пенсии. Увеличится ли размер моей пенсии, если за последние три года в годовых отчетах указан ежемесячный максимальный доход, на который начисляется единый взнос.

(Дмитрий Григорьевич, г. Днепропетровск)

Advertisements

One response to “Предприниматель и пенсия

  1. Добрый день! Я закрылась как частный предприниматель 18 марта 2015 г. У меня до закрытия была пенсия 1617 гривен, после закрытия с 1 аперля 2015 г стала пенсия 1474 гривня. Мне объяснили, что сняли какую-то страховку , как частного предпринимателя. Что это за страховка и почему мне понизили пенсию?

    Подобається

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s